VR空間にインディーゲームを展示するVRイベント「GameVketZero」 会場マップ含む出展カタログや会期中イベントの概要を公開

記事へ戻る